UPR là gì?

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) là một cơ chế đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện tình hình nhân quyền trong thực tế ở các quốc gia. Cơ chế này đem đến một cơ hội đặc biệt để các tổ chức và cá nhân trong xã hội dân sự tham gia vào việc thúc đẩy tình hình nhân quyền ở cấp quốc gia và quốc tế.

UPR là một sáng tạo đáng kể của Hội đồng Nhân quyền  trên cơ sở đối xử bình đẳng với tất cả quốc gia. Tại UPR, các thành tích nhân quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được kiểm điểm định kỳ. Cơ chế này cũng tạo cơ hội để tất cả các nước tuyên bố họ đã hành động như thế nào để cải thiện tình hình nhân quyền ở nước mình và khắc phục những thách thức đối với việc thụ hưởng quyền con người. UPR cũng bao gồm việc chia sẻ những thực hành tốt về nhân quyền trên toàn cầu. Hiện nay, đây là cơ chế độc nhất mà không có cơ chế nào tương tự.
 
 
Tìm hiểu thêm

Việt Nam tại UPR

Việt Nam đã tiến hành Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền chu kỳ I năm 2009 và chu kỳ II năm 2014.
Kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ 3 của Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1-2 năm 2018.

Chu kỳ II  - Tháng 2/2014
 
Tài liệu về UPR của Việt Nam năm 2014 tại LHQ
Tổng hợp các khuyến nghị UPR đối với Việt Nam năm 2014
 
Một số tài liệu chính:
Tên tài liệu Nguồn Ngày Tiếng Anh Tiếng Việt
Báo cáo của Nhà nước Báo cáo của Nhà nước 08/11/2013 (1a) (1b)
Tóm tắt thông tin từ LHQ OHCHR 07/11/2013 (2a) (2b)
Tóm tắt thông tin từ các bên liên quan OHCHR tổng hợp 04/11/2013  (3a) (3b)
Báo cáo kết quả kiểm điểm Nhóm làm việc UPR của Hội đồng Nhân quyền 02/04/2014  (4a) (4b)
Kết quả cuối cùng Hội đồng Nhân quyền 07/08/2014  (5a) (5b)
 
Chu kỳ I - 5/2009
 
Một số tài liệu chính:
Tên tài liệu Nguồn Ngày Tiếng Anh Tiếng Việt
Báo cáo của Nhà nước Báo cáo của Nhà nước 16/02/2009  (1a) (1b)
Tóm tắt thông tin từ LHQ OHCHR 16/03/2009 (2a) (2b)
Tóm tắt thông tin từ các bên liên quan OHCHR tổng hợp 23/02/2009 (3a) (3b)
Báo cáo kết quả kiểm điểm Nhóm làm việc UPR của Hội đồng Nhân quyền 05/10/2009 (4a) (4b)
Kết quả cuối cùng Hội đồng Nhân quyền 30/09/2009 (5a) (5b)
 
 

Tiến trình UPR chu kỳ 3 của Việt Nam

Phân tích và bình luận

Tóm tắt kết quả sơ bộ Phiên UPR của Việt Nam

Chu kỳ 3, ngày 22/01/2019 ———– Dựa trên Bản thảo Báo cáo của Nhóm Công tác UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, công bố ngày 25/01/2019 và các bản tuyên bố của các quốc gia trong phiên UPR. Một số thông tin sẽ được cập nhật dựa trên Bản chính thức của […]

VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CẦN SỰ BỀN BỈ!

Đầu mùa hè, tình cờ gặp Blogger Phạm Lê Vương Các tại Hà Nội và được biết anh đã từng đi Geneva, Thụy Sỹ tham gia vào tiến trình UPR năm 2014, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện anh về chuyến đi đó. Lần đầu tiên anh nghe nói về  Cơ chế Kiểm điểm định […]

HRS VÀ GPAR NỘP BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM THEO CƠ CHẾ KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ TOÀN CẦU VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC.

Ngày 12/07/2018 vừa qua là hạn cuối cùng để Hội đồng nhần quyền của Liên Hợp Quốc nhận các báo cáo từ các bên quan tâm, trừ Chính phủ Việt Nam bởi lẽ hạn nộp của chính phủ Việt Nam trễ hơn so với các chủ thể khác. Không Gian Nhân Quyền (HRS) cùng với […]

Cộng Đồng LGBT Dùng UPR Để Vận Động Quyền Của Mình

Trong chu kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR lần thứ 2 của Việt Nam, vào năm 2014, đã có nhiều nhóm và cá nhân tham gia đóng góp báo cáo cho việc kiểm điểm tình hình của Việt Nam, cũng như vận động cho các vấn đề nhân quyền mà mình quan tâm trong cơ […]

Phiên tham vấn thông tin cho UPR của Việt Nam – Kỳ thứ 3

THƯ MỜI  Kính gửi các bạn đồng nghiệp, Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) là một thủ tục rà soát thành tựu và thách thức về nhân quyền của một quốc gia, diễn ra theo chu kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. UPR lần thứ 3 của […]

Thử làm trọng tài cho một cuộc tranh luận về UPR

Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc được nhắc đến nhiều hơn khi một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đang thảo luận và xây dựng báo cáo chu kỳ thứ 3 để nộp cho Hội đồng này trước hạn chót vào […]

Xem tất cả bài viết

Nhóm làm việc chung về UPR

Tài liệu nhóm làm việc

Tên tài liệu Tiếng Anh Tiếng Việt
Báo cáo chung của nhóm làm việc 1a 1b
Phụ lục 2a 2b
 
Liên lạc: hrs@hrs.org.vn