Ai cũng có thể trở thành người bảo vệ nhân quyền.

Bằng cách tham gia vào Không gian Nhân quyền, bạn đã là một phần của mạng lưới các tổ chức và cá nhân hoạt động bảo vệ quyền con người và các giá trị phổ quát.

THAM GIA HRS

Nhận thông tin mới nhất từ HRS

Mọi thông tin về hợp tác nghiên cứu và tổ chức sự kiện, vui lòng liên hệ:

Không gian Nhân quyền

Email: hrs@hrs.org.vn