Ai cũng có thể trở thành người bảo vệ nhân quyền.

Bằng cách tham gia vào Không gian Nhân quyền, bạn đã là một phần của mạng lưới các tổ chức và cá nhân hoạt động bảo vệ quyền con người và các giá trị phổ quát.

THAM GIA HRS

Cộng Đồng LGBT Dùng UPR Để Vận Động Quyền Của Mình

Trong chu kỳ kiểm điểm nhân quyền UPR lần thứ 2 của Việt Nam, vào năm 2014, đã có nhiều nhóm và cá nhân tham gia đóng góp báo cáo cho việc kiểm điểm tình hình của Việt Nam, cũng như vận động cho các vấn đề nhân quyền mà mình quan tâm trong cơ […]

Phiên tham vấn thông tin cho UPR của Việt Nam – Kỳ thứ 3

THƯ MỜI  Kính gửi các bạn đồng nghiệp, Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) là một thủ tục rà soát thành tựu và thách thức về nhân quyền của một quốc gia, diễn ra theo chu kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. UPR lần thứ 3 của […]

Thử làm trọng tài cho một cuộc tranh luận về UPR

Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc được nhắc đến nhiều hơn khi một số tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đang thảo luận và xây dựng báo cáo chu kỳ thứ 3 để nộp cho Hội đồng này trước hạn chót vào […]

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát là gì?

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (The Universal Periodic Review – UPR) là một tiến trình trong đó các thành tích nhân quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được kiểm điểm định kỳ. UPR là một sáng tạo đáng kể của Hội đồng Nhân quyền trên cơ sở đối xử […]

Nhận thông tin mới nhất từ HRS

Mọi thông tin về hợp tác nghiên cứu và tổ chức sự kiện, vui lòng liên hệ:

Không gian Nhân quyền

Email: hrs@hrs.org.vn