So tay van de phap ly_20170521

Sổ tay các vấn đề pháp lý cho người hoạt động xã hội

Xuất phát từ quan sát rằng những người hoạt động xã hội ở Việt Nam thường lúng túng khi đứng trước những can thiệp…

101 câu hỏi đáp về cơ quan nhân quyền quốc gia

101 câu hỏi đáp về Cơ quan Nhân quyền Quốc gia

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội…

DN-va-QCN-Final_25-Sep-1

Doanh nghiệp & Quyền con người: Một số vấn đề cơ bản

Doanh nghiệp tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong khoảng hai thập niên vừa qua, chủ đề doanh nghiệp…

un-human-rights-council-e1400602293938

UPR - Thông tin & Hướng dẫn cho báo cáo bằng văn bản của các bên liên quan

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) (Kỳ thứ ba): Thông tin và hướng dẫn cho báo cáo của các bên liên quan