Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc Ra Danh Sách Vấn Đề Để Thảo Luận Với Việt Nam.

Ủy ban Nhân quyền, bao gồm 18 chuyên gia độc lập, là cơ quan giám sát việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam là thành viên từ năm 1982. Bản danh sách được công bố hôm 16/8/2018 gồm 7 trang nêu ra 15 cụm vấn [...]
Tải tài liệu

Hướng dẫn kỹ thuật cho các bên liên quan – UPR chu kỳ 3

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) (Kỳ thứ ba): Thông tin và hướng dẫn cho báo cáo của các bên liên quan

Tải tài liệu

Sổ Tay Các Vấn Đề Pháp Lý Dành Cho Người Hoạt Động Xã Hội

Xuất phát từ quan sát rằng những người hoạt động xã hội ở Việt Nam thường lúng túng khi đứng trước những can thiệp…

Tải tài liệu

Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Gia: 101 Câu Hỏi – Đáp

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội…

Tải tài liệu

Doanh nghiệp & Quyền con người: Một số vấn đề cơ bản

Doanh nghiệp tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong khoảng hai thập niên vừa qua, chủ đề doanh nghiệp…

Tải tài liệu