Nhận Xét Kết Luận Của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ Về Việc Thực Hiện Công Ước Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Ở VN – Kỳ Báo Cáo Thứ 3

Chiều 28.3, Ủy ban Nhân quyền giám sát Công ước về các quyền dân sự chính trị đã công bố bản Nhận xét kết luận về báo cáo định kỳ thứ ba của Việt Nam. Nội dung bản Nhận xét Kết luận của Ủy ban bằng tiếng Anh có thể được xem tại đây: CCPR_C_VNM_CO_3_34488_E

Bản nhận xét này là một bản “chưa biên tập”, tức là chưa chính thức. Một bản “đã biên tập”[1] có thể bao gồm các chỉnh sửa về chi tiết (ví dụ ngày tháng cụ thể hoặc tên gọi một luật cho chính xác) sẽ được công bố sau ít tuần dựa trên bản này, và về nguyên tắc bản “đã biên tập” sẽ là bản chính thức và có ràng buộc về pháp lý với Việt Nam.

Bản nhận xét gồm 59 mục trong đó có 2 mục gồm 9 khoản hoan nghênh những mặt tích cực trong việc thực hiện Công ước ở Việt Nam. Ủy ban cũng đưa ra 52 mục quan ngại và khuyến nghị để Việt cải thiện việc thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước.

Trong số các mục quan ngại, duy nhất một lần Ủy ban dùng đến từ “vi phạm công ước” là khi nói về các luật và thực hành liên quan đến tự do biểu đạt. Ủy ban yêu cầu VIệt Nam khẩn cấp thực hiện các biện pháp để thay đổi tình trạng này.

Ủy ban yêu cầu Việt Nam có báo cáo tiếp theo về việc thực thi các khuyến nghị của Ủy ban trong ba vấn đề: Án tử hình, tự do biểu đạt và người bảo vệ nhân quyền. Báo cáo tiếp theo này được yêu cầu nộp vào 29 tháng Ba năm 2021, tức là sau 2 năm. Thời hạn báo cáo định kỳ thứ 4 của Việt Nam được Ủy ban ấn định vào 29/3/2023.

Toàn bộ các văn bản cho lần đối thoại thứ 3 của VN tại UBNQ có tại https://www.ohchr.org/en/countries/asiaregion/pages/vnindex.aspx

 

[1] Cập nhật tháng 12/2019: Bản nhận xét kết luận chính thức đã được công bố tháng 6/2019 và đăng tải tại http://hrs.org.vn/document/uy-ban-nhan-quyen-nhan-xet-ket-luan-ve-bao-cao-dinh-ky-lan-thu-ba-cua-viet-nam/