Doanh nghiệp & Quyền con người: Một số vấn đề cơ bản

Doanh nghiệp tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong khoảng hai thập niên vừa qua, chủ đề doanh nghiệp và quyền con người ngày càng được các quốc gia và cộng đồng quốc tế quan tâm. Liên Hợp Quốc đã hình thành nên nhiều cơ chế và chuẩn mực để thúc đẩy doanh nghiệp nhận thức rõ hơn trách nhiệm tôn trọng quyền con người và giúp giải quyết những vi phạm quyền con người do doanh nghiệp gây ra. Trong khi đó, các tài liệu bằng tiếng Việt về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và quyền con người vẫn còn khá hiếm hoi. Nhóm tác giả đã cùng biên soạn cuốn “Doanh nghiệp và quyền con người” để giới thiệu tới các bạn đọc quan tâm đến chủ đề.

Cuốn sách gồm 5 chương: Chương I giới thiệu tổng quan về chủ đề doanh nghiệp và quyền con người; Chương II tìm hiểu các chuẩn mực, thể chế, sáng kiến quốc tế về doanh nghiệp và quyền con người; Chương III và IV đề cập tới các nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ quyền của nhà nước và doanh nghiệp, chủ yếu căn cứ vào Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc; Chương V nêu một số vấn đề liên quan đến Việt Nam.

Tải về tài liệu tại đây: http://hrs.org.vn/wp-content/uploads/2017/09/DN-va-QCN-Final_25-Sep.pdf