Sự kiện

Tọa đàm: Thúc đẩy công lý môi trường tại Việt Nam – Thách thức và khả năng

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi Mới năm 1986. Đi kèm với quá trình này là nhiều thiệt hại về môi trường do khí thải và chất thải của quá trình sản xuất, đã và đang ảnh hưởng đến quyền […]

Giáo dục Nhân quyền Sự kiện Tổng hợp

Gala: Ai cũng có thể là người bảo vệ nhân quyền

Một người mẹ ở Lào Cai tìm lại được con gái bị bán sang Trung Quốc trở thành một người tuyên truyền về nạn buôn bán người cho cộng đồng Hmong. Một người cha ở Cần Thơ đã tham gia vận động thay đổi xã hội để người con đồng tính của mình có quyền […]