Tài liệu Tổng hợp

Doanh nghiệp & Quyền con người: Một số vấn đề cơ bản

Doanh nghiệp tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong khoảng hai thập niên vừa qua, chủ đề doanh nghiệp và quyền con người ngày càng được các quốc gia và cộng đồng quốc tế quan tâm. Liên Hợp Quốc đã hình thành nên nhiều cơ chế và chuẩn mực […]

Tài liệu Tổng hợp

Cơ Quan Nhân Quyền Quốc Gia: 101 Câu Hỏi – Đáp

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội, mà đầu tiên là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Nhà nước cần thông qua các biện pháp lập pháp, hành pháp và tư pháp, cũng như thành […]

Tài liệu Tổng hợp

Sổ Tay Các Vấn Đề Pháp Lý Dành Cho Người Hoạt Động Xã Hội

Xuất phát từ quan sát rằng những người hoạt động xã hội ở Việt Nam thường lúng túng khi đứng trước những can thiệp từ bên ngoài liên quan đến các vấn đề pháp lý của hoạt động mình đang tổ chức, Không gian nhân quyền và Ban soạn thảo thực hiện Sổ tay Các […]