HRS VÀ GPAR NỘP BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM THEO CƠ CHẾ KIỂM ĐIỂM ĐỊNH KỲ TOÀN CẦU VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC.

Ngày 12/07/2018 vừa qua là hạn cuối cùng để Hội đồng nhần quyền của Liên Hợp Quốc nhận các báo cáo từ các bên quan tâm, trừ Chính phủ Việt Nam bởi lẽ hạn nộp của chính phủ Việt Nam trễ hơn so với các chủ thể khác.

Không Gian Nhân Quyền (HRS) cùng với Mạng lưới về Quản trị và Cải cách hành chính công (GPAR) đã chủ động tham gia vào kỳ kiểm điểm UPR lần thứ 3 của Việt Nam bằng cách chuẩn bị báo cáo, và tổ chức tham vấn cho các nội dung báo cáo ở cả hai miền Bắc (tổ chức tại Hà Nội) và Nam (tổ chức ở TP Hồ Chí Minh). Đông đảo các thành phần xã hội đã tham gia hai chương trình tham vấn bao gồm các nhà nghiên cứu về nhân quyền ở Việt Nam, nhà báo, luật sư, những nhà vận động nhân quyền, các nhóm LGBTI, người khuyết tật, sinh viên, phụ nữ, đại diện của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, và các cá nhân quan tâm khác.

Kết quả của quá trình làm việc chặt chẽ và cầu thị đó là một báo cáo chung với 5.630 chữ, theo quy định của cơ chế UPR, và báo cáo đã được bấm nút gửi tới Nhóm công tác về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối ngày 12/07/2018 vừa rồi. Bản báo cáo là một bản tổng hợp các vấn đề nhân quyền nổi cộm sau khi rà soát các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận trong các kỳ kiểm điểm và tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Một cách tóm tắt, bản báo cáo đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến Cơ quan nhân quyền quốc gia, các chính sách liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam, hình phạt tử hình, quyền được xét xử công bằng, tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do thông tin, quyền bầu cử công bằng, quyền tự do hiệp hội, quyền tự do hội họp/biểu tình, quyền tiếp cận giáo dục, quyền đất đai, quyền của người đồng tính song tính và chuyển giới, quyền của người bảo vệ nhân quyền… Bản báo cáo đã tính đến và bao gồm các nhận xét, đóng góp, gợi ý và khuyến nghị thu nhận được từ 92 người tham dự trong cuộc tham vấn ở Hà Nội và 41 người tham dự trong cuộc tham vấn ở TP Hồ Chí Minh nói trên. Bản báo cáo cũng sẽ được gửi đến Chính phủ Việt Nam và các quốc gia tham gia vào phiên kiểm điểm UPR của Việt Nam.

Toàn văn báo cáo kèm phụ lục (tiếng Anh): HRS-GPAR JS UPR_finalcombined

Toàn văn báo cáo (tiếng Anh) : HRS-GPAR UPR JS 07172018

Phụ lục đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam (tiếng Anh): JS HRS-GPAR -Annex 2-1