Phiên tham vấn thông tin cho UPR của Việt Nam – Kỳ thứ 3

THƯ MỜI 

Kính gửi các bạn đồng nghiệp,

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) là một thủ tục rà soát thành tựu và thách thức về nhân quyền của một quốc gia, diễn ra theo chu kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. UPR lần thứ 3 của Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1-2 năm 2019. Trong phiên kiểm điểm này, các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc sẽ đề xuất với chính phủ Việt Nam những việc cần làm nhằm cải thiện việc thực hiện các quyền con người ở Việt Nam. Theo quy định tại nghị quyết 5/1 của Hội đồng Nhân quyền, các bên liên quan, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, các hội nhóm được khuyến khích hợp tác và tham gia quá trình này.

Không gian Nhân quyền (Human Rights Space – HRS) cùng Mạng lưới về Quản trị và Cải cách hành chính công (Governance and Public Administration Reform – GPAR) trân trọng kính mời các tổ chức, các nhóm hoạt động xã hội và cá nhân có quan tâm và muốn đóng góp cho tiến trình UPR của Việt Nam tham gia:

Phiên Tham vấn thông tin của các bên liên quan cho UPR Việt Nam – Kỳ thứ 3

  • Thời gian: 13:30 – 17:00, Thứ Hai ngày 11/6/2018.
  • Địa điểm: Phòng họp C1-C2, tòa nhà Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, 304 Kim Mã, Hà Nội.

Chương trình dự kiến quý vị xem tại đây.

Trong phiên tham vấn, các đại biểu được mời góp ý, bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin và khuyến nghị của các tổ chức, nhóm và cá nhân đang chuẩn bị cho tiến trình UPR của Việt Nam. Các thông tin sau đó sẽ được chuyển thành một Báo cáo gửi đến Chính phủ Việt Nam, Nhóm công tác về UPR của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và các quốc gia tham gia vào UPR của Việt Nam.

Mời quý vị đăng ký tham gia trước 17h ngày 07/6/2018 tại đường link: https://bit.ly/2sac069

Đại biểu ở xa cần hỗ trợ chi phí (số lượng có hạn) để tham gia Phiên Tham vấn cần đăng ký trước 12h ngày 05/6/2018. Ban Tổ chức khuyến khích các đại biểu tự trang trải chi phí cá nhân.
Ban Tổ chức kính mong quý vị đại biểu thu xếp tham gia tham vấn và đóng góp thông tin cho tiến trình.

Trân trọng,
T/M Ban Tổ chức

Nghiêm Hoa

Ban Thư ký Nhóm làm việc về UPR của Việt Nam 2019
Nhóm điều phối HRS