Không gian Nhân quyền và mong muốn đóng góp cho sự thay đổi tích cực

Với mong muốn kiến tạo một không gian mở nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, Không Gian Nhân Quyền (HRS) ra đời từ tháng 7 năm 2016 tập trung vào giáo dục quyền con người, thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng và kết nối cá nhân và tổ chức có cùng mối quan tâm. HRS mong muốn được chia sẻ sứ mệnh, mục tiêu của mình và mời gọi sự tham gia của các cá nhân và tổ chức tham gia buổi lễ có tên “Mùa Mới”. Chương trình Mùa Mới đã được thực hiện tại Hà Nội vào thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2017.

 

Tại buổi lễ, người tham dự đã hiểu rõ hơn những trọng tâm trong hoạt động của HRS, đó là (i) giáo dục nhân quyền, (ii) Doanh nghiệp và trách nhiệm nhân quyền, (iii) công lý môi trường và (iv) giám sát và thực hiện các báo cáo nhân quyền. Các thành viên trong Ban điều phối cũng chia sẻ thẳng thắn về việc có hay không có “vùng cấm” trong khuôn khổ hoạt động của HRS. Câu trả lời được thể hiện qua chia sẻ “phương châm của HRS là mong muốn thảo luận, thực hành các chuẩn mực nhân quyền phổ quát. Không gian nhân quyền không đo một cách vật lý, mà đo bằng cách chúng ta nói về quyền và thực hành các chuẩn quyền. Với mỗi lần thực hành nhân quyền thành công, về mặt giá trị, thì lúc đó không gian nhân quyền được mở rộng”. Đối với đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác khác trong lĩnh vực quyền con người, HRS cũng đang cố gắng xây dựng và phát triển một cơ chế có thể hỗ trợ kỹ thuật cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trong tương lai.

 

Chương trình “Mùa Mới” không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu về Không Gian Nhân Quyền, mà còn là sự đối thoại giữa những người tham dự về những trăn trở và khát vọng liên quan đến nhân quyền. Bằng việc sử dụng sân khấu Tái hiện (Playback Theatre), câu chuyện của người tham dự được diễn lại ngay lập tức trên sân khấu, không có kịch bản chuẩn bị sẵn, cũng không có đạo diễn, mà chỉ có sự ngẫu hứng tức thời của toàn bộ diễn viên và người điều khiển âm thanh, ánh sáng. Buổi lễ đã kết thúc với năng lượng tích cực của những con người mong muốn những điều tốt đẹp hơn cho Việt Nam.