Tọa đàm: Thúc đẩy công lý môi trường tại Việt Nam – Thách thức và khả năng

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi Mới năm 1986. Đi kèm với quá trình này là nhiều thiệt hại về môi trường do khí thải và chất thải của quá trình sản xuất, đã và đang ảnh hưởng đến quyền được sống trong một trường trong lành của người dân. Năm 2016 là một năm đáng ghi nhớ với nhiều cuộc biểu tình của người dân ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh… đòi hỏi thông tin minh bạch hay bồi thường đối với những chủ thể gây ô nhiễm môi trường ở vùng biển Hà Tĩnh, Quảng Bình… Có lẽ đây sẽ là xu hướng phản ứng của người dân nếu các cơ chế và công cụ hiện có của hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp không đảm bảo công lý giữa nhiều chủ thể trong một môi trường sống chung.

Trong bối cảnh này, Không Gian Nhân Quyền (HRS) trân trọng mời các tổ chức và cá nhân tham gia Tọa đàm “Thúc đẩy Công lý Môi trường tại Việt Nam: Thách thức và khả năng”, từ 8.00 – 12.00, ngày 15/2/2017, tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được thông tin sau).

Tọa đàm hướng đến các mục đích chính:

  • Làm rõ những nội dung cơ bản, phương thức tiếp cận, vai trò của Công lý Môi trường (với trọng tâm là cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường), nâng cao nhận thức công chúng về khái niệm này;
  • Nhận diện được những thách thức, khó khăn đối với việc tiếp cận Công lý Môi trường tại Việt Nam hiện nay;
  • Một số phương hướng mà các tổ chức bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người và giới luật gia, luật sư có thể hành động để thúc đẩy Công lý Môi trường tại Việt Nam.
  • Sự tham gia của các tổ chức và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này chắc chắn sẽ tạo nên sự thành công của tọa đàm.

Các cá nhân và tổ chức quan tâm đến Tọa đàm hãy đăng ký tham gia tại link: http://bit.ly/conglymoitruong hoặc email: khonggiannhanquyen@gmail.com trước 12h00 ngày 13/2/2017 để Ban tổ chức có thể chuẩn bị hậu cần chu đáo cho Tọa đàm.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn!