HUMAN RIGHTS SPACE

Không gian Nhân quyền

Mạng lưới các tổ chức và cá nhân hoạt động nhằm thúc đẩy quyền con người và các giá trị phổ quát

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Giám sát & Báo cáo UPR

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát là gì?

Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (The Universal Periodic Review – UPR) là một tiến trình trong đó các thành tích nhân quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được kiểm điểm định kỳ. UPR là một sáng tạo đáng kể của Hội đồng Nhân quyền trên cơ sở đối xử […]

SỰ KIỆN

Nhận thông tin mới nhất từ HRS

Nhân quyền là gì và ai là người bảo vệ nhân quyền?