HUMAN RIGHTS SPACE

Không gian Nhân quyền

Mạng lưới các tổ chức và cá nhân hoạt động nhằm thúc đẩy quyền con người và các giá trị phổ quát

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Giám sát & Báo cáo Tài liệu UPR

Tổng hợp các khuyến nghị UPR chu kỳ 3, 2019 và phần trả lời của Việt Nam

(Tập hợp từ tài liệu A/HRC/41/7 và A/HRC/41/7/Add.1) Bản 04/7/2019. Bản đầy đủ download tại đây.   Quan điểm về kết luận và/hoặc khuyến nghị, các cam kết tự nguyện và trả lời của Nhà nước (trích từ tài liệu A/HRC/41/7/Add.1) Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và hết sức coi trọng tiến […]

UPR

VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CẦN SỰ BỀN BỈ!

Đầu mùa hè, tình cờ gặp Blogger Phạm Lê Vương Các tại Hà Nội và được biết anh đã từng đi Geneva, Thụy Sỹ tham gia vào tiến trình UPR năm 2014, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện anh về chuyến đi đó. Lần đầu tiên anh nghe nói về  Cơ chế Kiểm điểm định […]

SỰ KIỆN

Nhận thông tin mới nhất từ HRS

Nhân quyền là gì và ai là người bảo vệ nhân quyền?